На 1 април изтече срокът за набиране на материали за второто допълнено и преработено издание на книгата „Родовата памет на банатските българи.

За наша радост се появиха нови автори и текстове, които представяме на вниманието ви:

Между Илаците и Бобойчеви – олово или бодли ( Поглед на една банашка снаха ) – Валентина Бобойчева

От корените до върховете...? Родът Банчеви (Боршлавете) – Иван Банчев

„Гарванете" – Ловров от Асеново – Александър Лавров

Кръвта вода не става (Разказ и спомени, възпроизвеждащи представата за фамилията М ичеви) – Никола Мичев

Калчеви - родът на „Нежните" – проф.Иван Калчев

Родова памет на Петър и Стефан Иванови Гърголови – от Богданските

Родовата памет на фамилия Гергулов от Стар Бешенов

Очакваме текст и от Канада, където е Николай Бонов, който използва модерни начини да открие корените на дървото и чака до дни резултатите от изследване на ДНК, което ще му даде представа къде да търси разклонения на неговия род.

Благодаря за всички автори и напомням да ми пратят своя актуална снимка и кратка автобиография за „карето на автора”, което ще е новото в това издание.

От днес откриваме кампания по набиране на средства за издаването на книгата. Банковата сметка на Дружеството на банатските българи в България:

Прокредит Банк

IBAN - BG90PRCB92301023444319

BIC – PRCBBGSF

Очакваме да се включите със същата съпричастност както при първото издание и да подпомогнете инициативата, която има за цел да събере разпръснатите късчета памет и да я пренесе през времето.

 

Добавете коментар