Макар и с по-бавни темпове, даренията за третия том на поредицата "Родовата памет на банатските българи" продължават да се трупат. През юли и началото на август постъпиха следните суми:

Дарение от група банатски българи от Враца - 20 лв.

Дарение от Ана Стефанова Първанова от София, родена в Бърдарски геран - 50 лв.

Дарение от Симеон Русинов от Плевен, роден в Асеново - 50 лв.

Към момента в сметката на Дружеството има 772, 44 лв.

Добавете коментар