Петър Иванов Гърголов от Бърдарски геран, живеещ понастоящем в Русе, е първия дарител в новата ни кампания за набиране на средства за второто допълнено и преработено издание на книгата "Родовата памет на банатските българи".

В банковата сметка на Дружеството днес постъпи сумата от 40 лева!

Благодарим на Петър Гърголов, които е и сред новите автори в книгата. Благодарим за съпричастността и усилията му делото да доведе до своя резултат като се появи на бял свят нова книга.

Добавете коментар