семинар

Спечелването на проекта, направен от Дружеството за банатските българи в България, доведе двама от членовете на дружеството - Светослава Кръстева и Ирина Босилкова - на двудневен интерактивен семинар, който се състоя на 29 и 30 март. За целта на семинара в офиса на ФРГИ бяха подготвили зала с мултимедия и двама обучители – Мими Миличин и Славка Каракушева.

12 организации са спечелили проекти, за семинара бяха разделени на 2 групи. Ние бяхме с още 10 човека от Спортен клуб по лека атлетика „Средногорски атлет”, гр. Пирдоп, сдружение ЛАРГО, гр.  Кюстендил, сдружение „Партньори за обществена инициатива и развитие - 2008”, гр. Козлодуй, читалище „Просвета”, с. Голема Раковица и Група за самопомощ от ромски майки и деца с увреждания, с. Септемврийци, общ. Вълчедръм.

семинар 1

Семинарът започна в неделя, в 9.30 часа. Запознаването, освен чрез представяне на участниците, стана и чрез игра, в която всеки трябваше да нарисува себе си като цвете, предмет или животно. Това донякъде разчупи първоначалната скованост на всички участници. След това започна същинската част, отново под формата на игра. Три групи трябваше да представят на булити какво е общност и представител на групата накрая да представи идеята на останалите.  След това всяка организация представи пред другите общността, в която живее. За целта ни предоставиха маркери, лепило, ножици, можеха да се използват изрезки от вестници, снимки, да рисуваме. Общо взето - да развихрим въображение, за да запознаем другите с мястото, от което идваме, по най- добрия начин. Накрая, преди обяда, задачата беше да се представи общността така, както бихме искали да изглежда. И тук имахме възможност да използваме въображението си.

След обяда имаше дискусия за различията, предразсъдъците, дискриминация, маргинализация, уязвимостта и социалното приобщаване. Това много умело беше онагледено – докато говорехме, водещите семинара казваха „хайде сега, всички с връзки на обувките да отидат в десния ъгъл!” или „хайде сега, всички, които имат черно по дрехите да застанат в ъгъла!”. Застаналите прави нямаха право да изказват мнение и изобщо да си отварят уста. Това помогна на всички да разберат как се чувства човек, който е набеден „просто защото на някой му е хрумнало”, че е различен, друг, не е като останалите.

Групата и водещите обсъдихме заинтересованите страни при изготвянето на даден проект или провеждане на инициатива – положително и отрицателно заинтересовани. Говорихме също за това как се откриват интересите на заинтересованите, определяне на влиянието им и анализ.

В края на първия ден ФРГИ бяха поканили двама гости, които да споделят своя опит и да ни помогнат със съвети. Гостите бяха готови да отговарят на всевъзможни въпроси от най-различно естество. Накрая оставиха и координати за връзка с тях.

В понеделник семинара започна в 9 ч. сутринта. По програма трябваше да свършим в 15.00 часа, тъй като участниците трябваше да отпътуват от София.  Говорихме за подходи, ориентирани към дефицити и подходи, ориентирани към ресурси. За това колко положителен може да бъде единия и колко деструктивен другия.  Също така обсъдихме четирите основни вида ресурси, с които би могла да борави една организация – човешки, материални, нематериални и финансови. Всяка група трябваше да покаже какви ресурси би могла да използва в работа по различни проекти, които иска да реализира в бъдеще.

След кафе-паузата поговорихме какво е  информация, как се предава и как се разбира. Отново имаше игра, нещо като развален телефон. Играчите бяха разделени на две групи. Първата група имаше право да слуша, другата да задава по три въпроса. Първият влязъл в стаята изслушваше история, която след това предаваше на човек от втората група, който има право да зададе три въпроса. Задалия трите въпроса препредава историята на човек, който може само да слуша. Всеки влязъл в стаята, оставаше там до края на играта. С тази игра всички участници на семинара разбраха, че информацията, която получава един човек почти винаги е разбрана и предадена след това по различен начин.

Научихме различните техники за събиране на информация. Всеки от участниците разказа с какви методи е работил и какво е правил. Накрая участниците трябваше да подготвят анкета, интервю и фокус-група, които имаха различни теми. Целта беше да се запознаем, да обсъдим и да подобрим различните техники, които се разиграват.

На изпроводяк получихме папки с всичко научено от МОДУЛ 1 и домашна работа – използвайки различни техники за набиране на информация да разберем нагласите на общността, от която идваме, подкрепят ли проекта ни и до каква степен биха се ангажирали и изпълнение на проекта.
През цялото време на семинара водещите разказаха много интересни примери от личния си опит или от опита на други колеги в областта.


Добавете коментар


Търсим Потомци

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните