Преди около месец подадохме първия си проект във Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програмата „Развитие на общности”. Проектът е за събиране на материали и издаване на книжно тяло под надслов „Родовата памет на банатските българи”. Добрата новина е, че проектът спечели.

Фондацията, освен три модула от семинари и обучение за двама представители на организацията, отпуска сумата от 2 000 лв. за издаването на книгата със събраните материали.

Основните родове, включени в изследването ще са от село Бърдарски геран, което е центърът на банатската българска общност в България, затова и ядрото на Дружеството на банатските българи в България са именно хора от там.

Основна цел на програмата „Развитие на общности” е развитието на капацитета на организации, работещи с и за хора в нужда, в Западна България. Програмата цели да подкрепи хората в неравностойно положение, като активни участници в промяната на живота си; да предложи устойчиви решения за включване на хората в неравностойно положение в обществения живот, според способностите им; и да повиши информираността за хората с различни потребности в обществото и така да се преодолеят предразсъдъците.

Програмата е от най-голяма полза за организации и граждански групи, които сега започват активна дейност и не са получавали обучение или финансиране на проекти. Дружеството на банатските българи в България е сред 12-те организации, които са избрани на конкурсен принцип. Приоритетно са подкрепени организации, които предлагат интересни решения и иновативни методи за решаване на проблемите, както и такива, които имат ясна насоченост към маргинални общности, етнически групи и хора в риск, каквато е и целевата група на програмата на ФРГИ.
Програма „Развитие на общности" се осъществява с финансовата подкрепа на Американския народ чрез Американската агенция за международно развитие, Балканския тръст за демокрация и Фондация „Чарлз Стюарт Мот".

Полза от настоящия проект ще имат на първо място представителите на общността в България и по света. Тъй като интересът към нея е много голям и тя постоянно е обект на изследване от страна на историци, етнографи, фолклористи, социологози, антрополози и др. полза от събрания материал ще имат и всички научни работници, занимаващи се с тази тема. Това ще бъде голям ресурс за етнографската група, за познаване на историята от всички поколения напред. Това е една иновация, която би могло да се мултиплицира във всички населени места.

Само в селата банатските българи живеят компактно и връзката между поколенията е естествена, което предполага и предаването на родовата памет. Разпръснатите в градовете представители на общността изпитват значителни затруднения при поддържането на връзките помежду си. С реализирането на настоящия проект всички ще могат да получат събрана информация, систематизирана и обобщена, лесна за достъп, която да може да послужи на всеки един, където и да се намира по света, при реконструирането на собствената им родова история.
Чрез продукта на този проект ще се подобри положението на общността откъм предоставяне на синтезирана и пълна информация. Вече ще съществува механизъм на тази събирателска дейност и пъзела на родовете полека ще се подрежда.

Проектното предложение е насочено към една малобройна етнографска група, която въпреки малката си численост продължава да излъчва силен интелектуален потенциал и желание за съхранение на традиции, обичаи и родова памет. Чрез реализирането на този проект ще се създаде мотивация за издирване на собствената родова история, съхранението на стари фотографии, записване на спомените на най-възрастните представители на родовете.

Целта е да се предаде на поколенията знанието за миналото на банатските българи от особената позиция на "гледането отвътре" и възможността да се създаде непринуден и наситен със съзнанието за наближаващ край разказ от множество родови истории, отпращащи връзки една към друга, които обрисуват пълната картина на общностния живот. За да се съхранят традицията и съзнанието за корените, които ще дават нужната основа на идващите след нас да продължават делото и да опазят завещаното.

Дружеството на банатските българи в България ще бъде подпомогнато за отпечатването на издание, защото най-големия проблем в момента е събирането на родовата памет на общността, тъй като родовите връзки все повече се разкъсват, възрастните хора умират и децата няма как да научат историята си. Недопускането на разкъсване на връзката в съзнанието на общността е от приоритетните проблеми, с които се занимава организацията.

По отношение на изпълнение на проекта всички анкетирани и анкетиращи ще работят напълно на доброволни начала, мотивирани от желанието за постигане на целите, поставени в проекта.
С получаване на реалните резултати от проекта, публикуване на книжното тяло, те ще бъдат едни от разпространителите и информиращи за неговото значение за общността. Именно хората от тази общност ще продължават да работят с посланията за съхранена родова памет и за нейното значение за поколенията. Това ще придаде самочувствие и засилено съзнание за принадлежност към общността.


Добавете коментар


Търсим Потомци

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните