Преди около месец подадохме първия си проект във Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програмата „Развитие на общности”. Проектът е за събиране на материали и издаване на книжно тяло под надслов „Родовата памет на банатските българи”. Добрата новина е, че проектът спечели.

Фондацията, освен три модула от семинари и обучение за двама представители на организацията, отпуска сумата от 2 000 лв. за издаването на книгата със събраните материали.

Основните родове, включени в изследването ще са от село Бърдарски геран, което е центърът на банатската българска общност в България, затова и ядрото на Дружеството на банатските българи в България са именно хора от там.

Основна цел на програмата „Развитие на общности” е развитието на капацитета на организации, работещи с и за хора в нужда, в Западна България. Програмата цели да подкрепи хората в неравностойно положение, като активни участници в промяната на живота си; да предложи устойчиви решения за включване на хората в неравностойно положение в обществения живот, според способностите им; и да повиши информираността за хората с различни потребности в обществото и така да се преодолеят предразсъдъците.

Програмата е от най-голяма полза за организации и граждански групи, които сега започват активна дейност и не са получавали обучение или финансиране на проекти. Дружеството на банатските българи в България е сред 12-те организации, които са избрани на конкурсен принцип. Приоритетно са подкрепени организации, които предлагат интересни решения и иновативни методи за решаване на проблемите, както и такива, които имат ясна насоченост към маргинални общности, етнически групи и хора в риск, каквато е и целевата група на програмата на ФРГИ.
Програма „Развитие на общности" се осъществява с финансовата подкрепа на Американския народ чрез Американската агенция за международно развитие, Балканския тръст за демокрация и Фондация „Чарлз Стюарт Мот".

Полза от настоящия проект ще имат на първо място представителите на общността в България и по света. Тъй като интересът към нея е много голям и тя постоянно е обект на изследване от страна на историци, етнографи, фолклористи, социологози, антрополози и др. полза от събрания материал ще имат и всички научни работници, занимаващи се с тази тема. Това ще бъде голям ресурс за етнографската група, за познаване на историята от всички поколения напред. Това е една иновация, която би могло да се мултиплицира във всички населени места.

Само в селата банатските българи живеят компактно и връзката между поколенията е естествена, което предполага и предаването на родовата памет. Разпръснатите в градовете представители на общността изпитват значителни затруднения при поддържането на връзките помежду си. С реализирането на настоящия проект всички ще могат да получат събрана информация, систематизирана и обобщена, лесна за достъп, която да може да послужи на всеки един, където и да се намира по света, при реконструирането на собствената им родова история.
Чрез продукта на този проект ще се подобри положението на общността откъм предоставяне на синтезирана и пълна информация. Вече ще съществува механизъм на тази събирателска дейност и пъзела на родовете полека ще се подрежда.

Проектното предложение е насочено към една малобройна етнографска група, която въпреки малката си численост продължава да излъчва силен интелектуален потенциал и желание за съхранение на традиции, обичаи и родова памет. Чрез реализирането на този проект ще се създаде мотивация за издирване на собствената родова история, съхранението на стари фотографии, записване на спомените на най-възрастните представители на родовете.

Целта е да се предаде на поколенията знанието за миналото на банатските българи от особената позиция на "гледането отвътре" и възможността да се създаде непринуден и наситен със съзнанието за наближаващ край разказ от множество родови истории, отпращащи връзки една към друга, които обрисуват пълната картина на общностния живот. За да се съхранят традицията и съзнанието за корените, които ще дават нужната основа на идващите след нас да продължават делото и да опазят завещаното.

Дружеството на банатските българи в България ще бъде подпомогнато за отпечатването на издание, защото най-големия проблем в момента е събирането на родовата памет на общността, тъй като родовите връзки все повече се разкъсват, възрастните хора умират и децата няма как да научат историята си. Недопускането на разкъсване на връзката в съзнанието на общността е от приоритетните проблеми, с които се занимава организацията.

По отношение на изпълнение на проекта всички анкетирани и анкетиращи ще работят напълно на доброволни начала, мотивирани от желанието за постигане на целите, поставени в проекта.
С получаване на реалните резултати от проекта, публикуване на книжното тяло, те ще бъдат едни от разпространителите и информиращи за неговото значение за общността. Именно хората от тази общност ще продължават да работят с посланията за съхранена родова памет и за нейното значение за поколенията. Това ще придаде самочувствие и засилено съзнание за принадлежност към общността.


Добавете коментар