2 ноември

"Аз съм възкресението и животът, казва Господ, който вярва в мене, и мъртъв да е бил, ще живее; и всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре на веки". Йоан, 11,25-26

на гробището 

Молитва:

"Боже, слава на верните и живот на праведните, чрез смъртта и възкресението на твоя Син сме били изкупени; смили се над твоите покойни верни, които признаваха тайната на нашето възкресение, за да постигнат радостта на бъдещето блаженство. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете". (Римски литургийник, IV том)

Добавете коментар