В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  в Бургас втора година се реализира научноизследователски проект на тема „Българската диаспора в Молдова, Унгария, Сърбия и Румъния – образователни проблеми и педагогически предизвикателства“. В началото на месец юли се появиха три книги на екипа, ръководен от проф. дпн Маргарита Терзиева:

- „Методически разработки върху фолклорни произведения на българската диаспора“ – студенти от докторанти разработват педагогически ситуации за детската градина и уроци за началното училище върху банатски и бесарабски народни приказки;

- Монографичната книга на Маргарита Терзиева „Българската диаспора в Молдова, Румъния, Сърбия и Унгария  – люлка на просвета, наука и култура“  с богат фактологичен материал за видни представители на българския етнос, родени и живели в гореизброените страни в различни хронологични периоди, които са се посветили на просветна дейност, на наука и книжовност, на благотворителност и други културни изяви. Сред тях са откроени делата на Рафаел Будур, Мария Векова-Телбизова, Франц Глас, Фердинанд Дечев, Антон Доброслав,  Стефан Дуньов,  Илия Карабенчов,  Иван Косилков, Леополд Косилков, Антон Лебанов, Йозу Рил, Карол Телбизов, Иван Узун, Еузебиус Ферменджин, Иван Ферменджин…;

- „Български духовни пространства“ – сборник с научни статии и студии – пряко свързани с образователните традиции на банатските българи са „Българското образование в многоезичното село Иваново, Сърбия“ (М. Терзиева, М. Фаркаш-Барати), „Специфика на възприемане на банатски народни приказки в предучилищна възраст“ (П.Вълчева), „Задълбочаване на екологическата компетентност в предучилищна възраст чрез банатските приказки“ (В. Велева).

Изданията са придружени от богат илюстративен материал, сред който се откриват снимки от Бърдарски геран. Изследователите имат и други публикации, в които акцентират върху духовното наследство на банатските българи – те са обнародвани в Русия и Сърбия.

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните