Поредицата от участия в чужбина за настоящата 2018 г. за ансамбъл „Фалмис“ приключи с главозамайващо участие в 27-мия Международен традиционен фолклорен фестивал в Мюлдорф на Ин, Бавария, Германия от 7 до 10 септември. Банатските българи от Румъния (ансамбъл „Палукенка“ от Стар Бешенов) и България („Фалмис“ от София) успяха да представят една различна българска култура, носии и излъчване сред пъстротата на участници от цяла Европа.


Сред 3 300 участници от 70 формации само 15 бяха избрани да танцуват пред сградата на Общината. Сред тържествени салюти своите танцови и музикални поздрави за кмета на града Марианне Цолнър отправиха представители на 15 европейски държави, чието участие бе изцяло финансирано от Общината на Мюлдорф. С прием във вековната красива сграда на Общината завърши първата част от неделния ден, където всички групи бяха посрещнати с традиционна баварска бира, свириха, танцуваха и получиха подаръци от г-жа Марианне Цолнър и екипът й.

"Falmis aus Sofia!“ (Фалмис от София) прозвуча много пъти, а сърцата на всички ни се изпълваха с радост от това, че малката ни група, едва част от целия ансамбъл „Фалмис“, получи толкова възторжени аплодисменти, искрени усмивки и поздрави, внимание и признание наред с останалите представители на още 14 държави.

За да участват двата банатски български ансамбъла главната заслуга е на Георг Аугустинов от Стар Бешенов, който живее в Мюлдорф, преподава катехизис в училището на близкия град Валдкрайбург и с радост и гордост съдейства за това българското знаме да се вее наред с останалите знамена по време на фестивала. За „Палукенка“ от Стар Бешенов това бе четвърто участие, а за първа година и „Фалмис“ имаше възможността да стане част от феерията на празника.

Пъстротата на Европа в действие. Европа събрана на малкия градски площад и разляла се по улиците в тържествената процесия на фестивала. Европа на усмивките и красивите носии, на музиката на полските тъпани и шотландските гайди, унгарските развяващи се поли и потропването на холандските дървени обувки по паважа в такта на музиката. Сред всичко това бе и участието на „Фалмис“ – едно различно българско присъствие в общото европейско семейство.


Благодарим на кмета на Стар Бешенов за засненото видео.

Благодарим на телевизията в Мюлдорф за включването на "Фалмис" в официалния репортаж на събитието.

Повече снимки от участието и моментите извън това - от фотографите Тереза Чуканова и Павлина Топчева-Чуканова.