Организираната от Института за етнология и фолклористика с етнографски музия – БАН и Дружеството на банатските българи в България научна конференция на тема „Банатските българи – преди и сега“ се състоя на 26 януари 2018 г. в зала 19 на Института. Тя бе посветена на 20-годишнината от създаването на концепцията „Фалмис“.

Конференцията бе открита от директора на Института за етнология и фолклористика доц. д-р Петко Христов и Светлана Караджова, председател на Дружеството.

Темата привлече голям брой учени, а обсегът на докладите им очерта пъстрата картина на общността. Основната органазация на събитието дължим на труда на доц. д-р Валентина Васева и гл. ас. д-р Галин Георгиев. Очаквайте през пролетта сборник с материалите, които ще са нов принос към свода на литературата за банатските българи.

Първо заседание

Модератор доц. д-р Валентина Васева

 

 10, 00 ч. Проф. д-р Йорданка Гешева, Институт за исторически изследвания – БАН

Еузебио Ферменджин - един банатски българин с европейска известност

 10, 20 ч. Александър Лавров, член на УС на Дружеството на банатските българи в България

Общността на банатските българи – корени, формиране, единство и противоречия, една идея с цел запазването ѝ

10, 40 ч. Доц. д-р Веселка Тончева, ИЕФЕМ-БАН

Сватбата на банатските българи в Румъния – минало и съвременност

11, 20 ч. Гл. ас. д-р Милена Маринова, гл. ас. д-р Галин Георгиев, ИЕФЕМ-БАН

Светът на едно банатско село от първата половина на ХХ в. (Село Гостиля, Оряховско) през погледа на Невена Василева

 

11, 40 ч. Велина Костадинова, Регионален исторически музей - Варна

Комитатът на Охтум (Ахтум) и българският Банат през Х – ХІ в.

12, 00 ч. Мирела-Антонела Петреску, Федерация на българската общност в Румъния

Славата на банатските българи във Винга – минало и съвременност

12, 20 ч. Доц. д-р Благовест Нягулов, Институт за исторически изследвания - БАН

Между малцинствения монопол и кризата на представителността: Наблюдения върху текущата история на банатските българи в Румъния

12, 40  - 13, 00 ч. Дискусия


Второ заседание

Модератор гл. ас. д-р Галин Георгиев

26 януари 2018, зала 19

14, 00 ч. Проф. дфн Славка Керемидчиева, Институт за български език при БАН

Дистрибуция на фонемата широко е (ề) в говора на село Винга (по материали от Общославянския лингвистичен атлас)

14, 20 ч. Илияна Гегова, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“.

Разколебаване на граматическите норми сред носителите на банатския български говор при разговорните употреби

14, 40 ч. Гл. ас. д-р Любка Ненова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Базисна християнска терминология в банатския език

15, 00 ч. Гл. ас. д-р, Григор Григоров, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

Български литературни острови. Литературният процес в сравнение при българите от Банат, Бесарабия и Западните покрайнини

15, 20 ч. Доц. д-р Валентина Васева, ИЕФЕМ-БАН

Тематичен обхват на Бюлетин за банатските българи „Фалмис“ (1998-2003)

15, 40 – 16 ч. Дискусия

Повече снимки от фотографа ни Александър Живков тук.