В неделя, на 17 септември 2017 г., Чипровци събра специално поканени хора, доказали своята особено силна привързаност към града и неговата история. Повод за това беше учредяването на музеен съвет към местния исторически музей, който да помага на това културно-историческо учреждение за по-ефективно развитие в бъдеще време. Решението за това учредяване е плод на стремежа на местната управа начело с кмета г-н Пламен Петков и директора на музея г-жа Анита Комитска, да намерят пътища за използване на историческите дадености за запазването и развитието на града, загубил през последните десетилетия половината от населението си в резултат на неблагоприятните икономическите и демографските процеси в държавата.

Сред поканените и присъстващите имаше представители: на историческата наука; на местната интелигенция, имащи отношение към историята и килимарското изкуство; на чипровчани работещи в сферите на реалната икономика и банковото дело; на банатските българи, които са наследници на населението напуснало града след Чипровското въстание 1688 г; на българската католическа черква. Не всички от поканените можаха да присъстват на учредяването на съвета, но големите приятели и радетели за доброто на града Чипровци, професорите-историци Божидар Димитров и Пламен Павлов са дали дума, че макар възпрепятствани в момента, ще продължат все така да помагат на планинския град-легенда.

Присъстващите учредители на съвета бяха: проф. д-р по изкуствознание Мила Сантова, Сийка Тачева, изключително изкусна местна майстор-килимарка и преподавателка, Никола Николов – автор на обширни краеведчески изследвания за Чипровци, Ангел Велков – финансист от банковата сфера, Пламен Петков - местен бизнесмен, свещ. Иван Топалски – представител от българската католическа черква, шестима представители на село Винга – Румъния начело с краеведа Иван Ранков и председателя на Асоциация „Българче“ Франциск Драгинов, Александър Лавров – от Управителния съвет на Дружеството на банатските българи в България и автор на публикации за Чипровското въстание, за бежанците от него и за банатските българи. Работата на учредителите мина под патронажа и с много активното участие кмета на града Пламен М. Петков, а беше ръководена от директора на Историческия музей Чипровци Анита Комитска.

В кратко изложение г-жа А. Комитска предложи за обсъждане концепция с две главни направления като начало: 1.Извличане на максимална полза от утвърждаването на чипровския килим от Юнеско за част от световното материално богатство; 2. Довършване фактическото „реабилитиране“ на историческото католическо наследство на Чипровци и създаване на условия за подобаващо погребение на костите извадени преди десетилетия при разкопки на Историческия хълм.

И по двете направления бяха изказани многобройни становища по детайлите за тяхното конкретно осъществяване, а като цяло получиха одобрението и подкрепата на присъстващите. Особено ударение бе поставено на възобновяване, но в по-широки рамки, професионалното обучение в килимарство на деца от цялата страна, докато все още може да се осигури приемственост от работещите поколения килимарки. Сред банатските българи силно одобрение предизвика решителността на г-н кмета П. Петков да започне незабавно работа по изграждането на католически параклис, в който да бъдат достойно погребани костите, между които, по мнение на учените, са и тези на легендарните синове на стария Кипровец, големите български патриоти и народни водачи, архиепископите на Софийския католически диоцез Илия Маринов и Петър-Богдан Бакшев. Издигането на католически параклис, беше подкрепено и от два други силни аргумента на участниците в съвета: до неотдавна Чипровци, освен център на официалното отдаване на почести, в деня на обявяването на Чипровското въстание 6 септември 1688 г, беше и място на спонтанно поклоничество на католиците от банатчанските български села и от павликянските села в северна България, като място откъдето техните предци са получили своята вяра (отец Иван договори още тази есен да доведе деца и от южните католически села да видят люлката на своята вяра, а през следващите години да организира летен детски лагер в Чипровския Балкан); освен това директорът на музея направи сериозна заявка, че в днешно Чипровци има желаещи да се завърнат към римокатолическото вероизповедание на своите предшественици и имат нужда от свой храм.

Съвсем в хармония с разискванията за построяването на католическия параклис, гостите от Винга Иван Ранков и Франциск Драгинов раздадоха на присъстващите по екземпляр от новоизлязлото книжно издание „Винганският прозорец към Небето“, история написана от Иван Ранков за великолепната неоготическа българска черква във Винга, обявена за паметник на културата в Румъния и навършваща през тази година 125 г. от освещаването. От издадения с лични средства, силно ограничен тираж, малко над 100 бр. останаха за разпространение в България.

Накрая любезният домакин, г-н кметът, организира за желаещите от гостите си посещение на наскоро завършен комплекс за туризъм и почивка високо в Балкана над града.

18.09.2017 г.

Александър Антонов Лавров