Дружеството на банатските българи в България получи покана  да бъде представено от неговия председател Светлана Караджова на проведения от 17 до 19 май 2017 г. в София Национален форум на българите от балканските страни. Събитието се проведе под патронажа и с участието на Вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова и бе част от инициативата „Мисия: Наследство“ на Сдружение „Глобално творчество“.

Форумът представлява среща на българи от нашите исторически общности в  балканските страни – Турция, Гърция, Сърбия, Македония, Албания, Косово, Хърватия, Румъния и др., както и студенти от български произход от балканските страни, които се обучават във висши учебни заведения в България.

Съюзът на българите в Банат, Румъния, бе представен от Джордже Будур, единственият българин от Румъния, който в момента е студент в България – завършва първи курс Приложна лингвистика – китайски и английски във Великотърновския университет. Делегацията от Банат се състоя от Павел Будур, Джордже Будур и Катерина Будур.

Целта на форума е участниците в него  да се представят, опознаят и обединят около идеята за съхраняване и предаване на следващите поколения на елементите на нематериалното културно наследство на българите – устни традиции, традиционни изпълнителски изкуства, обществени практики, ритуали и празнични събития, познания и практики, вързани с природата и вселената, традиционни занаяти. Тази среща на българите от балканските страни има за задача още и да натовари участниците с отговорност за бъдещето – отговорността да съхраняват и представят традиционната българска култура и да бъдат проводник на добросъседски отношения. Като резултат от форума се предвижда създаването на Национална програма за финансова подкрепа на културни проекти на българите в чужбина.

Събитието се организира от сдружение „Глобално творчество“ с институционалната, логистична и финансова подкрепа на Министерството на културата, Държавната агенция за българите в чужбина, Държавния културен институт при Министерството на външните работи, Министерството на образованието и науката, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и в партньорство с  Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Столична община и др. 

Повече снимки тук