Пътевотидел на Оряховска окололия (1904) глава 14 - село Гостиля