Покана

Управителният съвет на Дружеството на банатските българи в България свиква Общо събрание на членовете си на 17 февруари от 16,30 ч. в Зала 3 на Пасторалния център на Католическа енория „Свети Йосиф“ в София при следния дневен ред:

  1. Отчет на касиера Тереза Чуканова относно финансите на дружеството през 2018 г.
  2. Отчет на касиера относно финансите след провеждането на събитията за рождения ден на Фалмис.
  3. Промени в обстоятелствата – име на дружеството, молба за напускане на УС от Маринела Ангелова
  4. Програма на дейността за 2019 – докладва Светлана Караджова
  5. Разни.                      

Обявата да се разпространи чрез интернет сайта на Дружеството в определения от закона срок.

Председател:

Светлана Караджова

01.02.2019