До  Управителния съвет
на “Дружество на банатските българи в България”
 гр. София 1379, р-н Възраждане,
  кв. “Сердика” бл. 13, ап. 11                                                                                    М  О  Л  Б  А

 От ............................................................
 .................................................................
.................................................................

 

Уважаеми дами и господа,


Моля да бъда приет/а за член на “Дружество на банатските българи в България”.
Смятам, че молбата ми ще бъде уважена.

 

 

 

 

.......................2008 г.

гр./с. .........................
 С почит: ....................................

 

Изтегли във вариант .doc