До  Управителния съвет
на “Дружество на банатските българи в България - Фалмис”
 гр. София 1379, р-н Възраждане,
  кв. “Сердика” бл. 13, ап. 11 И  С  К  А Н  Е

 

От ..........................................................................................................................                                  ЕГН....................................., адрес....................................................................... телефон............................................., email.........................................................

 

Уважаеми дами и господа,

Моля да бъда приет/а за член на “Дружество на банатските българи в България - Фалмис”.
Смятам, че молбата ми ще бъде уважена.

 

 

 

 

.......................20... г.

гр./с. .........................
 С почит: ....................................

 

Изтегли във вариант .doc

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните